انیمیشن سه بعدی چیست ؟
انیمیشن سه بعدی :
انیمیشن سه بعدی آمده تا محدودیت های انیمیشن دو بعدی را جبران کند . به لطف سیستم های گرافیکی قدرتمند می‌توان سه بعدی خروجی گرفت و نتیجه‌ی فوق العاده تری را رغم زد. شما در انیمیشن سه بعدی هر آنچه که در واقعیت وجود دارد را می‌توانید ببینید. دیدن یک محتوای تبلیغاتی که واقعیت خارج را به صورت گرافیکی نمایش میدهد مجموعه شما را مترقی تر به مخاطب ارائه خواهد داد.