بنر تبلیغاتی اصولی چیست؟

یکی از پرکاربردترین فرم های دیجیتال مارکتینگ در دنیای امروز بنر های تبلیغاتی می باشند. تقریباً همه کمپانی ها با استفاده از بنرهای تاثیرگذار و هدفمند به معرفی خود می پردازند. در بنر تبلیغاتی اصولی متن ها باید در طرح ارزش‌گذاری شده باشند؛ این ارزش گذاری می تواند به چند روش صورت بگیرد؛ مثلاً با…